نام نام خانوادگی: خالد بهرام زاده
سمت: نائب رئیس اول
رشته: عمران

شماره‌های تماس

- 9144816586

وب سایت:

آدرس ایمیل