پیام ریاست سازمان به مناسبت انتخاب هیات رئیسه سال دوم

یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت 12:14  | 1 بازدید الهام بايرامي

درود و سلام بر شما اعضا گرانقدر سازمان در سر تا سرپهنه استان، اینک که با استعانت خداوند سبحان و تصمیم هیات مدیره محترم، در این مقطع مقرر شده که اینجانب بعد از چهار دوره بازرسی استان و دو دوره هیات مدیره، به عنوان رئیس سازمان استان انجام وظیفه نمایم، متعهد هستم با تلاش شبانه روزی و با درایت و محوریت هیات مدیره وبه اتفاق هیات رئیسه، با ضابطه مندی، وظیفه شناسی و تعامل قانونمند در جهت تحقق اهداف سازمان و خدمت به اعضاء، نهایت تلاش را با وفاق هیات مدیره بکار گیرم وحسن نیت هیات مدیره در انتخاب اینجانب را ارج می نهم و از زحمات بیدریغ هیات رئیسه در سال اول قدردانی می نمایم.
همکاران محترم سازمان استان از بدو شروع دوره اول قانونی، مسیر تدریجی در جهت اهداف قانونی خود را طی کرده و بجاست که از زحمات تمامی ارکان از دوره اول تا کنون یاد نموده و گفتنی است جایگاه امروزنتیجه زحمات گذشتگان است که به آن ارج می نهم و باید با برنامه ریزی و جدیت بیشتر مسیر را دنبال و ارتقاء دهیم.
لازم است با تقدیر از همکار ی های ارزشمند تمامی ادارات و نهادهای ذیربط با سازمان استان، بر عزم راسخ و فزون تر، در تعامل و تبادل قانونمند با این ادارات محترم تاکید نمایم.
بیشک نظرات و انتقادهای ارزشمند شما همکاران محترم مایه امتنان و اعتلا خواهد بود.
به امید آینده بهتر برای سازمان و اعضاء

                              " خدایا چنان کن سرانجام کار              تو خوشنود باشی و ما رستگار"

یزدانشیر آذری کیا
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

ارسال دیدگاه :