صورت جلسه عدم رسمیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) و آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) صندوق قرض الحسنه سازمان

چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت 09:54  | 1 بازدید الهام بايرامي

              

ارسال دیدگاه :