سمینار آموزش الزامات و تغییرات ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با رویکرد محاسبات و نحوه تکمیل چک لیست انرژی

پنج شنبه ۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت 12:18  | 1 بازدید الهام بايرامي

        

ارسال دیدگاه :